Verpleging en verzorging bij u thuis

Verpleging en verzorging bij u thuis

Heeft u professionele zorg nodig? De wijkverpleegkundigen van Beweging 3.0 geven u de zorg, verpleging of begeleiding die u nodig heeft. Thuis in uw eigen omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen of sondevoeding of het helpen bij uw persoonlijke verzorging, zoals wassen, aan- en uitkleden.

Woont u in de regio Eemland (Amersfoort en omgeving)? Kijk dan in bijgaand overzicht met wie u contact op kunt nemen.

Voor verzorging en/of verpleging bij u thuis heeft u een indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundigen kunnen daarbij helpen. Ze komen bij u thuis om te bespreken welke zorg er nodig is. Een preventief gesprek is ook mogelijk. Als u dat wilt worden familie, mantelzorgers of vrienden betrokken bij het opstellen van het zorgplan. Dit plan wordt onderdeel van uw digitale zorgdossier. Via Carenzorgt.nl krijgt u, of iemand anders als u dat wilt, toegang tot dit dossier. Uw wijkverpleegkundige vertelt u daar meer over. Meer informatie vindt u in de handleiding voor de beheerder.

Coördineren van de zorg die nodig is

De wijkverpleegkundige regelt voor u de indicatie en coördineert vervolgens de zorg die nodig is. Een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden komen op de afgesproken momenten naar u toe voor de persoonlijke verpleging en verzorging. Een van hen is uw vaste contactpersoon, waarmee u alles kunt bespreken. Zij werken intensief samen met de huisarts en eventuele gespecialiseerde wijkverpleegkundigen of behandelaren. Ook vrijwilligers en/of mantelzorgers worden bij de zorg en begeleiding betrokken. Verandert uw zorgbehoefte? Dan kunt u dit altijd aangeven bij de wijkverpleegkundige. Zij zal dan met u bespreken welke veranderingen in uw zorg nodig zijn. Indien er naast zorg ook andere hulp of ondersteuning nodig is, dan regelt zij dit samen met het sociale wijkteam van de gemeente waar uw woont.

Contact en bereikbaarheid

Uw zorgteam is van op weekdagen tussen 7.30 uur en 16.00 uur te bereiken. De contactgegevens van het team ontvangt u zodra de zorg start. Heeft u buiten deze tijden acute zorgvragen die niet kunnen wachten? Dan kunt u via hetzelfde telefoonnummer onze bereikbare verpleegkundige dienst (voorheen ambulant team) bereiken. Belt u bij spoed altijd 112.

 

 

Gespecialiseerde verpleging

Uw ziektebeeld roept mogelijk veel vragen en zorgen op. Bij uzelf en wellicht ook bij uw omgeving. Daar wil Beweging 3.0 u ook graag bij helpen. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie, begeleiding of advies over aanvullende zorg. Ons team van gespecialiseerde verpleegkundigen heeft kennis van: jonge mensen en ouderen met dementie, neurologische aandoeningen, wondbehandeling, incontinentie, kanker en zorg in de laatste levensfase.

De gespecialiseerde verpleegkundige komt bij u thuis, of op een andere locatie, om te bespreken waar u tegenaan loopt. Ze geeft advies en voorlichting over hoe u daarmee kunt omgaan en kan u daarin begeleiden. Eventueel samen met andere zorgverleners, vrijwilligers en/of familie, mantelzorgers en vrienden.

Voor de zorg die Beweging 3.0 levert bij u thuis zijn landelijke Algemene Voorwaarden van toepassing.

Kijk hier welke zorg de gespecialiseerde verpleegkundigen u bieden

Technische hulpmiddelen

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, kunnen (technische) hulpmiddelen worden ingezet. Denk aan hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van steunkousen, of het druppelen van uw ogen. Daar sluiten wij vervolgens met onze zorg op aan. De inzet van middelen kan bijdragen aan uw zelfredzaamheid en tevens kan de wijkverpleging- en verzorging aandacht geven aan die dingen die voor u echt belangrijk zijn. U schaft deze verpleeg- en hulpmiddelen zelf aan via een leverancier. De vergoeding van het hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgvraag en zorgverzekeraar. Onze (gespecialiseerde) verpleegkundigen geven u daarover graag advies.

Beweging3.0 zet zelf ook een aantal (technische) hulpmiddelen (zorgtechnologie) in die helpen bij ons werk en de kwaliteit daarvan te verbeteren.

Beeldbellen via Zorg op Afstand

Bij Zorg op Afstand kunt u via een tablet beeldbellen met een (wijk)verpleegkundige. Om kosteloos gebruik te kunnen maken van Zorg op Afstand heeft u de juiste indicatie nodig

Als u geen eigen tablet heeft, wordt deze via de leverancier beschikbaar gesteld. Via het beeldscherm ziet en hoort u elkaar. Zo kunt u, of iemand in uw omgeving, gemakkelijk uw vraag stellen of vertellen wat er aan de hand is. Andersom kunnen wij vragen hoe het met u gaat of u begeleiden en adviseren. Als het nodig is, komt er iemand van het wijkteam naar u toe. Zorg op Afstand kan de reguliere zorg niet vervangen, maar is een prettige manier om contact met elkaar te houden. Voor het beeldbellen wordt een afspraak gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of het Klant Contact Centrum.

Personenalarmering
Met personenalarmering kunt u zelfstandig wonen en toch direct hulp inschakelen wanneer dat nodig is. Als u zich op personenalarmering abonneert wordt er een alarmkastje op uw telefoon geïnstalleerd. Dit kastje correspondeert met de alarmknop aan de ketting die u tevens ontvangt. Bij nood drukt u op de alarmknop. Deze maakt meteen verbinding met de meldkamer, zodat direct hulp wordt ingeschakeld. Personenalarmering kunt u aanvragen via Leef3.nu. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Leef3 via mail of telefoonnummer 033 – 469 23 23.

De alarmopvolging kunt u aanvragen bij de wijkverpleegkundige van Beweging 3.0.

cMed Plus medicatiebegeleiding

Als u veel medicijnen op verschillende momenten van de dag gebruikt, is het soms best lastig om dit bij te houden. Terwijl het belangrijk dat u op het juiste moment de juiste medicijnen inneemt. Beweging 3.0 zet daarom per 1 januari 2021 een nieuwe slimme medicijnhulp in die u daarbij helpt: cMed Plus. Het is een automatische medicijndispenser met daarin uw medicijnen. Deze worden er door het wijkteam in geplaatst. Als het tijd is om uw medicijnen in te nemen, gaat er een geluids- en lichtsignaal af. Met één druk op de knop krijgt u de juiste medicijnen en kunt u ze innemen. Zo eenvoudig is het. Bekijk hier een video over de cMed Plus.
In deze video vertelt een cliënt over het gebruik van cMed Plus.

Als de medicijnen niet uitgenomen worden, wordt hier automatisch een melding van gemaakt en nemen we telefonisch contact met u of uw mantelzorger op om na te gaan wat er aan de hand is. Als het nodig is, komt er iemand van het wijkteam naar u toe.

De medicijnen worden geleverd door de apotheek. Op deze manier kunt u zelfstandig uw medicijnen in (blijven) nemen en hoeft u niet te wachten tot uw zorgmedewerker langs kan komen. U bent zo minder afhankelijk en heeft meer vrijheid.

Om kosteloos gebruik te maken van de cMed Plus heeft u een indicatie nodig voor ‘medicatie aanreiken’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of het Klant Contact Centrum.

Lees meer over de cMed Plus

Dagbehandeling of dagbesteding

Is een geïntegreerde behandeling van uw klachten voor u van toegevoegde waarde? Dan biedt Beweging 3.0 doordeweeks ook groepsgewijze dagbehandeling aan. Het doel hiervan is uw gezondheid stabiel te houden en indien mogelijk zelfs te verbeteren, zodat u langer thuis kunt blijven wonen. Afhankelijk van uw behoefte en indicatie kunt u daar één of meerdere dagdelen naartoe. Het behandelteam is aanwezig voor de behandeling en begeleiding, zoals fysiotherapie en logopedie. Ook ontmoet u daar anderen die in dezelfde situatie verkeren. Activiteitencoaches bieden u een dagprogramma aan en begeleiden u bij diverse activiteiten, zoals gezamenlijk oefeningen doen, eten en drinken. Beweging 3.0 biedt de volgende dagbehandelingen aan:

De mogelijkheden voor dagbehandeling kunt u bespreken met een cliëntadviseur of wijkverpleegkundige. Neem daarvoor contact op met ons Klant Contact Centrum.  De cliëntadviseur kan de benodigde indicatie voor u aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Dagbesteding

Heeft u geen dagbehandeling nodig, maar vindt u het wel fijn om samen met anderen activiteiten te ondernemen? Bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten? Dan kunt u zich aanmelden voor de dagbesteding van Welzin,  onderdeel van Beweging 3.0.

Gratis lidmaatschap Leef3.nu
Als u cliënt bent bij ons, dan ontvangt u jaarlijks het gratis lidmaatschap van Leef3.nu. Daarmee kunt u gebruik kunt maken van handige diensten, zoals de opticien of een lekkere massage.

Zorg zonder verblijf

Woont u in een aanleunwoning of in de nabijheid van een woonzorglocatie van Beweging 3.0? En heeft u een zorgprofiel van 4 of hoger? Dan kunt u in aanmerking komen voor ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT), waarbij de benodigde zorg en ondersteuning 24 uur per dag op afroep beschikbaar is. Daardoor is de begeleiding en verzorging altijd dichtbij als u dat nodig heeft. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook aan het verzorgen van maaltijden, koffie en thee, hulp bij het huishouden en deelname aan allerlei activiteiten.

Meer weten over VPT of MPT?

Meer weten over het VPT of MPT? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum. Afspraken over de aard en omvang van de zorg en ondersteuning voor een VPT worden in overleg met de zorglocatie gemaakt. Voor een MPT kunt u overleggen met uw wijkverpleegkundige.

Naar Klant Contact Centrum  

Vergoeding

Beweging 3.0 levert de zorg bij u thuis via de zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hoe de kosten voor verzorging en verpleging bij u thuis worden vergoed, is afhankelijk van uw zorgvraag. De wijkverpleegkundige bespreekt dit samen met u en bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt en welke vergoeding daarbij hoort. Indien dit binnen de zorgverzekeringswet valt, dan regelt de wijkverpleegkundige de indicatie. Verpleging en verzorging thuis vanuit de zorgverzekering valt onder de basisverzekering en daarbij geldt voor u geen eigen bijdrage. De zorg wordt echter alleen vergoed als uw zorgverzekeraar een contract met Beweging 3.0 heeft afgesloten. Is er geen contract en wenst u toch zorg van ons? Dan zijn de zorgkosten (deels) voor uw eigen rekening.

Lees hier met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben afgesloten.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een blijvende zorgvraag of 24-uurs zorg of toezicht nodig? Dan kan de Wlz van toepassing zijn. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wanneer u in aanmerking komt voor de WLZ en kan u helpen met de aanvraag hiervan. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u daar recht op heeft. De zorg wordt dan betaald uit de Wlz. Daarnaast betaalt u een, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage. Hiervoor ontvangt u een factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage kunt u zelf berekenen met een handige rekenmodule. Vragen over deze factuur kunt u stellen aan het CAK.   Met een Wlz-indicatie hoeft u niet altijd te verhuizen naar een zorglocatie. Onder een aantal voorwaarden is het mogelijk om ‘zorg zonder verblijf’ thuis te ontvangen in de vorm van: volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT). De wijkverpleegkundige bekijkt met u welke vorm het beste bij u past.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Leeft u met een beperking of heeft u psychische problemen? Dan kan de Wmo van toepassing zijn.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin u woont. Uw zorg wordt dan door de gemeente vergoed. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of uw zorgvraag onder de Wmo valt. Zij werkt nauw samen met de medewerkers van het WMO. Vanaf 2019 betaalt iedereen maximaal 17,50 euro per 4 weken en dit wordt gefactureerd door het CAK.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Regelt u liever zelf uw zorg? Dan is het soms mogelijk daarvoor een vergoeding te krijgen via een Persoonsgebonden budget (Pgb). U kunt een Pgb aanvragen via uw zorgverzekeraar, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar u moet zijn is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige.

 

 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad houdt uw belangen in het oog

Beweging 3.0 wil de zorg steeds beter maken. De Cliëntenraad van de wijkverpleging kijkt mee met de plannen en geeft hierover onafhankelijk advies aan de organisatie. Daarbij behartigt de Cliëntenraad uw belangen zo goed mogelijk. In de raad participeren (ex)cliënten of mensen die nauw betrokken zijn bij de organisatie. Als u onderwerpen voor wilt leggen of interesse heeft in deelname, neem dan contact op met de Cliëntenraad. Heeft u persoonlijke verbeterpunten? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!

Als lid van de Cliëntenraad krijgt u de kans om mee te praten en mee te beslissen over onderwerpen die de cliënten aangaan. De cliëntenraad  komt iedere maand op een donderdag bijeen voor intern beraad en overleg met het management/bestuur van Beweging 3.0. U bent dus bereid om ongeveer 8 uur per maand te besteden aan de cliëntenraad (vergaderingen, stukken lezen, bijwonen van in-en externe bijeenkomsten etc.). Je gaat als vrijwilliger aan de slag maar er staat een kostenvergoeding tegenover.

Bekij hier de vacature

Meer informatie over de Cliëntenraad Wijkverpleging:

 

Welke zorg verlenen wij aan u?