Verbouwing Nijenstede

Op Nijenstede vindt een verbouwing plaats. Op de begane grond is een nieuwe keuken gerealiseerd en het restaurant ‘Onder de Linde’ heeft een metamorfose ondergaan. De oude keuken, achter in het gebouw, wordt momenteel gesloopt. Daar komen twaalf nieuwe appartementen, die eind dit jaar worden opgeleverd.

Tot en met 2020 wordt Nijenstede in fases verbouwd om de locatie toekomstbestendig te maken. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Op het moment dat thuis wonen niet meer gaat en mensen met een zorgvraag bij Beweging 3.0 komen, is die zorgvraag steeds zwaarder en ingewikkelder. Nijenstede is daar nog onvoldoende op voorbereid. Het gebouw voldoet in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid.

Aangenaam wonen en werken
Op basis van haar zorgvisie verbouwt Beweging 3.0 het pand: de kwaliteit van de huisvesting wordt verhoogd en het wordt een plek waar ook in de toekomst iedereen aangenaam kan wonen en werken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verbouwing kunt u bellen met Nijenstede of een mail sturen naar nijenstedeverbouwt@beweging3.nl.