EVG Café 12 maart j.l. – terugblik

Vrijheid en Veiligheid in het verpleeghuis

Geert Swinkels, specialist ouderengeneeskunde, vertelde deze avond over vrijheidsbeperkende maatregelen, met onderwerpen als wetgeving, welke vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast kunnen worden  en waar je dan rekening mee moet houden. Het is een voortdurend zoeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid, waarbij de beleving en de wens van de bewoner centraal staat. De vertegenwoordiger of contactpersoon en arts zoeken gezamenlijk naar de meest prettige en veilige oplossing.

De aanwezige familieleden hebben de avond als leerzaam ervaren en waren enthousiast voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 9 april, waarin het thema “Angst en stress bij mensen met dementie” behandeld zal worden.