Steunfonds

Het Steunfonds: een onmisbare aanvulling

Verpleeghuis en woonzorgcentrum De Lichtenberg en woonzorgcentrum Nijenstede zijn onderdeel van Beweging 3.0, de zorgonderneming die zich inzet om het leven van haar cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we door het leveren van professionele zorg en ondersteuning en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Daarnaast zijn er veel extra voorzieningen waar onze cliënten gebruik van kunnen maken. Deze worden echter niet vergoed vanuit de AWBZ of andere overheidsgelden. Stichting Steunfonds is een ANBI-gecertificeerde stichting die zowel particulieren als bedrijven benadert voor donaties of sponsoring om de extra voorzieningen te kunnen realiseren.

Bestedingen
Het geld van het Steunfonds wordt besteed aan activiteiten of voorzieningen, die bewoners veelal zelf hebben aangedragen. Bijvoorbeeld een grootbeeldtelevisie, zodat ook slechtzienden kunnen kijken en een rolstoelfiets, waarmee onze cliënten samen met een vrijwilliger of een familielid een heerlijk fietstochtje kunnen maken. Andere aanbestedingen die enorme meerwaarde hebben gegeven aan het welzijn van onze cliënten zijn: een snoezelbad met snoezelruimte en een vleugel voor de maandelijkse klassieke concerten in verpleeghuis De Lichtenberg. Dit zijn uiteraard de grotere projecten, maar ook kleinere zaken als geurlampjes, een digitale camera en fleurig gevulde plantenbakken worden zéér gewaardeerd.

Ook u kunt hieraan bijdragen!

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/Nijenstede kan uitsluitend hulp bieden dankzij mensen zoals u die zich betrokken voelen bij onze woonzorgcentra en ons verpleeghuis. Bijdragen aan het Steunfonds kan in de vorm van een donatie, een nalatenschap of een sponsoring. Iedere gift, groot of klein, betekent meer welzijnsmogelijkheden voor onze bewoners.

Wilt u ook bijdragen?
Op de site https://steunb3ln.nl/  vindt u  projecten waar wij op dit moment geld voor werven. Zo kunt u direct zien waar u een bijdrage aan levert en laten wij het u weten als het bedrag is gehaald. Tevens ziet u op de site staan wat er eerder bekostigd is en waar de bewoners nu veel plezier van hebben. U kunt ook kiezen of u uw gift wilt schenken aan alle cliënten, aan een speciale afdeling of een bepaald project.  U kunt een mail met uw gegevens sturen naar steunfonds@beweging3.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Maak u donatie over op onze rekening NL04 ABNA 0553 1725 73, t.n.v. Stichting Steunfonds De Lichtenberg, Amersfoort.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!