Welke cliëntenraden zijn er?

Iedere locatie (Beweging 3.0 heeft 12 locaties) kent een eigen cliëntenraad. De cliënten die wijkverpleging krijgen van Beweging 3.0 en de cliënten van de woonzorgcentra en verpleegtehuizen worden eveneens vertegenwoordigd door een cliëntenraad. Zij overleggen met het lokale management en medewerkers, hebben contacten met de cliënten en weten wat er speelt omtrent de zorg voor de cliënten die zij vertegenwoordigen. Cliëntenraden bestaan in de regel uit (familie of vertegenwoordigers van) cliënten van Beweging 3.0 of mensen die er nauw bij betrokken zijn.

Daarnaast is er een overkoepelende cliëntenraad: het Centraal Platform Medezeggenschap.