Reumatische aandoeningen

Wanneer bij u een reumatische aandoening is geconstateerd, worden de gevolgen van de ziekte en/of behandeling vaak pas duidelijk bij thuiskomen. Het dagelijks leven is niet meer zoals het was en moet opnieuw vorm krijgen. Onzekerheid over het verdere verloop van de ziekte kan veel vragen oproepen, waardoor er behoefte ontstaat aan praktische adviezen en begeleiding. Daarvoor kunt u terecht bij de gespecialiseerd verpleegkundige reuma.

De gespecialiseerd verpleegkundige reuma is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de verschillende ziektebeelden die onder de noemer reuma vallen. Zij is goed bekend met de klachten die daaruit voort kunnen komen, zoals pijn, snel moe worden bij inspanning en bewegingsbeperking.

Wat kunt u verwachten van de gespecialiseerd verpleegkundige reuma?
De gespecialiseerd verpleegkundige reuma geeft informatie over het ontstaan van de aandoening, het mogelijke verloop en een goede behandeling. Er zijn leefregels nodig om de problemen tot het minimum te beperken. Soms is het gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen in de woonomgeving aan te raden. Ook hierover kan de verpleegkundige advies geven.

Deze bezoeken kosten u niets en u hoeft hiervoor geen indicatie te hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Bereikbaarheid
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige reuma.

Ons telefoonnummer (033) 469 20 20