Plaatsing regelen

Heeft u vragen over mogelijkheden rondom wonen bij een van de woonzorgcentra of verpleeghuizen van Beweging 3.0? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Zij helpen u graag verder! U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Telefoonnummer (033) 469 20 20

e-mailadres klantcontactcentrum@beweging3.nl

Wilt u in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen komen wonen, dan hebt u  een indicatie voor wonen met verblijf nodig. Onze adviseurs kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Kosten
De kosten van verpleging en verzorging bij intramuraal verblijf worden betaald vanuit
de Wlz. Het enige dat u betaalt is een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Bereken hier uw eigen bijdrage.