Onze verantwoording

Beweging 3.0 is de zorgorganisatie voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, wijkverpleging, maatschappelijke zorg en dienstverlening en welzijn in de regio Eemland. 

Jaarverslagen

Om u inzicht te geven in het (financiële) reilen en zeilen van Beweging 3.0, kunt u hieronder de  jaardocumenten van de afgelopen jaren downloaden.

Kwaliteitsverslag

Jaarverslag Raad van Commissarissen