Oncologie en palliatieve zorg

Als u te horen krijgt dat u kanker hebt, is dat heel ingrijpend. Voor uzelf en voor uw naasten. Het dagelijks leven is plotseling niet meer zoals het was. Leven met de onzekerheid over het ziekteverloop en uw toekomstperspectief kan veel vragen oproepen. Onze gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg kan u daarbij terzijde staan en u begeleiden.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg, ook wel zorg in de laatste levensfase genoemd, is zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en mogelijk binnen afzienbare tijd of op termijn zullen overlijden. Deze zo belangrijke zorg en begeleiding wordt uiteraard ook door onze thuiszorgmedewerkers geleverd.

Op het moment dat er nog geen directe thuiszorg nodig is, kan de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg u terzijde staan. Zij bezoekt u regelmatig en zo hebt een aanspreekpunt thuiszorg, wat een gerust gevoel kan geven.

Continuïteitshuisbezoek

Om de overgang van de zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie zo klein mogelijk te maken, kan een preventief huisbezoek door een gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg zinvol zijn. De gespecialiseerd verpleegkundige van Beweging 3.0 komt hiervoor bij u thuis, ook als u verder geen reguliere verzorging of verpleging nodig hebt.

Deze bezoeken kosten u niets en u hoeft hiervoor geen indicatie te hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat kan de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg voor u betekenen?

De gespecialiseerd verpleegkundige geeft advies als u lichamelijke klachten en beperkingen hebt. Bijvoorbeeld bij vermoeidheid, pijn, misselijkheid en kortademigheid. Daarnaast komen vragen over voeding, huidverzorging en medicijngebruik of het gebruik van hulpmiddelen aan de orde.

Naast het geven van informatie over uw ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan is er zeker ruimte voor uw persoonlijk verhaal, ervaringen en emoties. De gespecialiseerd verpleegkundige kan u en uw naasten begeleiden en ondersteunen en ingaan op uw vragen en onzekerheden. Tevens kan zij met u meekijken welke aanvullende zorg u nodig hebt en deze zorg voor u regelen of u doorverwijzen.

Bereikbaarheid

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken voor een huisbezoek, neemt u dan contact op met onze gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg.

Telefoonnummer (033) 469 20 20

E-mailadres oncologie : oncologie@beweging3.nl

E-mailadres palliatieve zorg: palliatievezorg@beweging3.nl