Neurologische aandoeningen

Wanneer bij u een neurologische aandoening is geconstateerd kan de onzekerheid over het verloop van deze aandoening veel vragen oproepen. Wellicht hebt u behoefte aan praktische adviezen en begeleiding. Daarvoor kunt u terecht bij de gespecialiseerd verpleegkundige neurologie van Beweging 3.0.

Voorbeelden van neurologische aandoeningen zijn: MS (multiple sclerose), de ziekte van Parkinson, CVA (een beroerte), ALS (amyotrofische lateraal sclerose), NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en een dwarslaesie.

Wat kan de gespecialiseerd verpleegkundige neurologie voor u betekenen?
De gespecialiseerd verpleegkundige neurologie geeft advies, instructie en voorlichting over neurologische aandoeningen en de gevolgen daarvan. Het hebben van een chronisch neurologische aandoening betekent vaak een (grote) belasting, zowel voor de patiënt, maar ook voor de partner of naaste. Dit kan veel vragen bij u oproepen. De gespecialiseerd verpleegkundige kijkt naar de zorgproblemen die uit de neurologische aandoening kunnen ontstaan en zoekt samen met u naar oplossingen. Indien nodig helpt ze u bij het inschakelen van andere hulpverleners en overlegt ze met uw behandelend (huis)arts.

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van uw concentratie en geheugen. Ook kan er sprake zijn van gedragsverandering. Dit kan zowel voor de cliënt als de partner of direct betrokkene een (grote) belasting zijn. Het dagelijks leven en het omgaan met elkaar moet opnieuw vorm krijgen. De gespecialiseerd verpleegkundige neurologie kan u hierin begeleiden.

Deze bezoeken kosten u niets en u hoeft hiervoor geen indicatie te hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Bereikbaarheid
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige neurologie van Beweging 3.0.

Telefoonnummer (033) 469 20 20