Kosten wonen met zorg

Wilt u in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen komen wonen, dan hebt u een indicatie voor wonen met verblijf nodig. De kosten hiervan worden grotendeels betaald vanuit de AWBZ, u dient zelf een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Bereken hier uw eigen bijdrage.

Voor de eigen bijdrage ontvangt u een factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hebt u vragen over uw factuur, dan kunt u contact opnemen met het CAK, tel. 0800 1925.

Lees hier meer over de kosten aanvullende diensten 2017 en 2018.

Meer informatie over de zorg en ondersteuning die onder de Wlz-aanspraak valt, vindt u in de folder Uw zorg in een AWBZ-instelling (is oude versie).