De Horizon

Zorgverlening
De Horizon biedt een woonomgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Aan de bewoners wordt de mogelijkheid geboden om, met hun vaak complexe zorgvraag, zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Kleinschaligheid, privacy en vraaggerichte zorg staan daarbij voorop. De zorg die de bewoner ontvangt is vergelijkbaar met de zorg die in een intramurale voorziening zoals een verpleeghuis of voorziening voor lichamelijk gehandicapten wordt geboden. Men woont echter zelfstandiger en heeft meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over wonen, zorg en dienstverlening. Dat wil zeggen dat de bewoner een belangrijke stem heeft, zonodig met hulp, in wat er gebeurt. Niet altijd zal een bewoner alle mogelijkheden kunnen overzien, daarom wordt het voeren van de regie zo nodig ondersteund, bij voorkeur door een zelfbenoemde vertegenwoordiger van de cliënt en door een zorgbegeleider.

Wonen in De Horizon
Binnen een woongroep bepalen de bewoners samen de wijze waarop de gemeenschappelijke ruimten worden ingericht en gebruikt en hoe wordt samengewoond en samengewerkt. Bewoners en hun familie worden ook zoveel mogelijk, afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden, ingeschakeld bij schoonmaak en onderhoud van de eigen woonruimte (de zit-/slaapkamer) en de gezamenlijke tuin.

Op de Horizon worden dagelijks twee verschillende menu’s aangeboden. Enkele bewoners hebben een vaste dag in de week dat ze onder begeleiding koken.

De cliënt en diens naasten dragen zelf zorg voor de inrichting van de eigen wooneenheid. Beweging 3.0 woonzorg zorgt voor de stoffering, zoals het aanbrengen van (harde) vloerbedekking, gordijnen en behang. De appartementen zijn aangepast aan bewoners die speciale voorzieningen nodig hebben, bijvoorbeeld beugels bij wastafel, toilet en douche, een belsysteem en vloeren zonder drempels. Indien nodig is een hoog-/laagbed aanwezig.

Zorgaanbod

  • Een veilige, gestructureerde leefomgeving – “we denken in kansen”.
  • Afstemming op speciale zorg- en ondersteuningsbehoeften voor elke bewoner.
  • Dagbesteding bestaat uit 2 of meerdere dagdelen per week in een extern Activiteiten Centrum( de Boogh), een zorgboerderij of vrijwilligerswerk
  • Op maandag en woensdag verzorgt een begeleider van de Boogh enkele uren dagactiviteiten aan huis.
  • Sporten buitenshuis. Eens per maand met de afdeling zwemmen. Biljarten, sjoelen, koersbal, NAH café bezoek 2 x per maand, paardrijden familie bezoek, aangepaste vakanties.
  • Op de maandag- en donderdagmiddag activiteiten bij de Sfinx. Dit is in 2014 gevormde groep op Nijenstede voor mensen met N.A.H. Onze bewoners nemen hier ook aan deel.
  • Fysiotherapie (zowel in- als extern)
  • Logopedie (zowel in- als extern)
  • Uitstapjes via Matchpoint. Deze stichting is een tussenpersoon voor maatschappelijk en betrokken ondernemen. Zij koppelen bedrijven en instellingen. Enkele voorbeelden: picknicken in het park, dierentuin, smartlappenfestival, een proefevenement etc.
  • Inloopmiddag bij een kerk in de buurt

Woonvorm De Horizon
Randenbroekerweg 117
3816 BG Amersfoort
T: (033) 469 65 80
E: horizon1@beweging3.nl

Reacties van enkele bewoners:

Mijn leven van nu is totaal anders dan vroeger. Vroeger was ik terug getrokken en nu ga ik erop uit - Rieneke

 De begeleiders begrijpen mij. Ze weten wie ik ben, welke beperkingen ik heb en hoe daarmee om te gaan - Monique