Behandeling en begeleiding

Ook als u zelfstandig woont, kan behandeling en begeleiding welkom zijn. Ondervindt u beperkingen in het dagelijks leven door complexe lichamelijke problemen? Bijvoorbeeld door de combinatie van artrose en hartfalen? Gaan alledaagse handelingen zoals lopen, fietsen of aankleden moeizamer door ouderdom, ziekte of een operatie? De behandelaren van Beweging 3.0 zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van chronische en ouderdomsziekten en ervaring in de behandeling van onder andere:

  • Neurologische aandoeningen zoals een beroerte, ziekte van Parkinson en multiple sclerose.
  • Geheugenproblemen, zoals dementie
  • Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose
  • Revalidatie na een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld na amputatie, heup- en knieprothese, hartfalen

Behandelaren zijn: de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist en de maatschappelijk werker.  

Kwaliteit van behandeling

Al onze behandelaren zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep, enkelen zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Aanmelden
Voor een afspraak met een van de behandelaren neemt u contact op ons Klant Contact Centrum. Zij plannen voor u een afspraak met de desbetreffende therapeut.

Ons telefoonnummer (033) 469 20 20