Alle informatie over het Coronavirus

Het coronavirus en zorgorganisatie Beweging 3.0

Update 26 mei 2020

Welkom terug!
We zijn erg blij dat we de eerste stap kunnen zetten in de versoepeling van de bezoekregeling. Volgens de landelijke richtlijn betekent deze eerst stap: één vaste bezoeker per bewoner één uur per week en alleen op locaties die minimaal veertien dagen vrij zijn van een coronabesmetting. Omdat we moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, kan de startdatum per locatie anders zijn.

Aanmelden voor bezoek noodzakelijk

Bewoners en bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden van medebewoners, zorgmedewerkers en andere bezoekers. Daarom kunnen we per locatie een maximaal aantal bezoekers toelaten en plannen we met de vaste bezoekers bezoekmomenten in. Bewoners en hun naasten zijn hierover geïnformeerd.

Belangrijke bezoekregels

Om het risico op besmetting met het coronavirus voor bewoners, bezoekers en zorgmedewerkers zo klein mogelijk te houden, gelden bezoekregels. We vragen bezoekers om zich strikt aan deze regels te houden.

De bezoekregels staan in deze twee folders:

·         Folder ‘Welkom Terug’

·         Folder ‘Hygiënerichtlijnen’.

We begrijpen heel goed dat deze regels soms best lastig kunnen zijn. Maar ze zijn nodig. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het naleven van de bezoekregels zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk blijft. Alleen samen houden we het coronavirus buiten de deuren van onze locaties.

Inzet vrijwilligers

Nu de bezoekmaatregelen voor verpleeghuizen landelijk worden versoepeld, kunnen de locaties van Beweging 3.0 een begin maken met het weer inzetten van de vaste vrijwilligers. Dit gebeurt in fases volgens de landelijke richtlijn en maatregelen van het RIVM. Een belangrijke voorwaarde is dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben, zoals koorts, hoesten en/of neusverkouden en niet tot een risicogroep behoren. We zijn blij dat we onze vrijwilligers binnenkort weer kunnen verwelkomen op de locaties.

 

Update 20 mei

We zijn erg blij met de aankondiging van de regering op 19 mei 2020 dat we de bezoekregeling voor verpleeghuizen en woonzorglocaties kunnen versoepelen nu het aantal besmettingen afneemt. Stap voor stap mogen we meer ruimte bieden voor bezoek aan onze locaties.

Eén vaste bezoeker per bewoner

Op dit moment bereiden we ons voor om zo snel mogelijk weer beperkt bezoek toe te laten. Volgens de landelijke richtlijn betekent deze eerst stap: één vaste bezoeker per bewoner en alleen daar waar bewoners niet besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus.

Voorbereiding

De versoepeling van de bezoekregeling vraagt voorbereiding zodat we aan alle voorwaarden voldoen. Zo moeten we er onder meer voor zorgen dat bewoners en bezoekers 1,5 meter afstand houden van medebewoners, zorgmedewerkers en andere bezoekers. Per locatie moeten we bepalen hoeveel bezoekers we dagelijks kunnen toelaten en hoe we ervoor zorgen dat we besmetting ook tijdens de versoepeling zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Bewoners en naasten informeren wij persoonlijk over de bezoekersregeling en wat die voor hen betekent.

 

Hoe is de situatie bij Beweging 3.0?

Beweging 3.0 krijgt regelmatig vragen over het welzijn van de bewoners van onze locaties. Niet alleen van naasten maar ook van mensen die zich verbonden voelen met de locaties van Beweging 3.0 en de media. Wij begrijpen deze bezorgdheid goed.

Een bewoner die besmet is of zou kunnen zijn, wordt apart op de eigen kamer verzorgd. Als dat niet mogelijk is, wordt uit voorzorg de hele woongroep of afdeling geïsoleerd. Op deze woongroep of afdeling verblijven één of meerdere bewoners die besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus. De zorgmedewerkers dragen in deze situatie altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen en een schort.

Om de privacy van bewoners, cliënten en medewerkers te waarborgen geven we op onze website geen informatie over op welke locatie(s) bewoners besmet of verdacht zijn. Naasten van bewoners die besmet zijn of kunnen zijn, brengen we persoonlijk op de hoogte. Heeft u vragen over uw naaste, dan kunt u contact opnemen met de eerstverantwoordelijke verzorgende.

Wij beseffen dat deze crisistijd en de maatregelen vanuit de overheid emotioneel heel zwaar zijn. Voor de bewoners, cliënten, hun naasten, inwoners en voor onze medewerkers. Onze medewerkers doen hun uiterste best om bewoners te helpen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Wij hopen van harte dat deze maatregelen binnenkort niet meer nodig zijn.

Maatregelen Coronavirus

Speciale afdeling voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten

Beweging 3.0 heeft een speciale afdeling geopend voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten om de toenemende drukte in de zorg op te kunnen vangen. In woonzorgcentrum De Pol is ruimte gemaakt voor in totaal 34 coronapatiënten. Ziekenhuizen en wijkverpleging uit de regio Eemland kunnen coronapatiënten naar deze afdeling doorverwijzen. Het gaat dan om coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen. Of om coronapatiënten die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook niet thuis kunnen blijven. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Zorglocaties gesloten voor bezoek

Onze zorglocaties zijn gesloten voor bezoek en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. De regering heeft dit ingrijpende, moeilijke besluit op 19 maart 2020 genomen. Deze landelijke maatregel geldt tot nader order. Wij begrijpen dat het voor bewoners en hun naasten verdrietig en zwaar is dat ze elkaar de komende weken niet fysiek kunnen ontmoeten. Toch is deze maatregel echt noodzakelijk om bewoners en zorgmedewerkers zo goed mogelijk tegen het Coronavirus te beschermen.

Deze maatregel betekent in het kort dat:

• bezoek aan de bewoners van onze zorglocaties niet is toegestaan;
• bewoners van onze zorglocaties niet naar buiten kunnen.

Voor twee situaties maken wij een uitzondering:

• bezoek aan bewoners in de terminale fase;
• een bewoner die een medisch noodzakelijke afspraak in het ziekenhuis heeft.

Naasten kunnen hierover afspraken maken met de leidinggevende van de locatie. Voor de twee uitzonderingen geldt altijd dat:

1) de bewoner en/of bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft en

2) de bezoekers zich aan de hygiëneregels houden. Dat wil zeggen:

  • handen wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner,
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • gebruiken van papieren zakdoekjes
  • anderhalve meter afstand houden tot anderen.

Tijdelijk geen inzet van vrijwilligers

Om het bezoek op onze zorglocaties tot een minimum te beperken maken we tijdelijk geen gebruik van vrijwilligers. Wij missen hen en hopen dat deze maatregel niet lang nodig is. Dit geldt niet voor de vrijwilligers van Welzin/Indebuurt033 die geen fysiek contact met cliënten hebben. Zij zijn hard nodig bij de digitale en telefonische ondersteuning.

Er zijn veel maatschappelijke initiatieven en voorbeelden om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren. Bijvoorbeeld bij Indebuurt033. Bekijk hier de intiatieven.

Wat we nog meer doen om verspreiding te voorkomen.

  • naast de gebruikelijke hygiëneregels besteden we extra aandacht aan goed handen wassen, de juiste manier van niezen/snuiten en het gebruik van papieren zakdoekjes;
  • onze medewerkers zijn extra alert op gezondheidsklachten bewoners;
  • zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) nemen tot 1 juni niet deel aan bijeenkomsten met meer dan 20 personen als dit niet relevant is voor de zorg in de praktijk;
  • wij vragen onze zorgmedewerkers geen reizen te maken naar het buitenland;
  • we beperken het aantal interne afspraken in onze organisatie door ze uit te stellen of telefonisch te laten plaatsvinden.

Wijkverpleging verleent tijdelijk de meest noodzakelijk zorg

Onze wijkverpleegkundigen verlenen tijdelijk de meest noodzakelijke zorg aan cliënten. Dit is zorg die verleend moet worden om medische klachten te voorkomen. Denk aan het behandelen van een wond op een arm of been. Of hulp bij het nemen van medicijnen of het toedienen van insuline.

Maatregel helaas nodig voor goede basiszorg

Om iedereen goede basiszorg te kunnen blijven geven is deze voorlopige maatregel helaas nodig. Een aantal van onze medewerkers mag momenteel niet werken. Ze hebben gezondheidsklachten na het bezoeken van risicogebieden of contact gehad met iemand die besmet is met het Coronavirus. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg voor cliënten toe. Daar komt nog bij dat binnenkort een groot aantal Coronapatiënten uit het ziekenhuis weer naar huis gaat. Zij hebben ook noodzakelijke zorg nodig. Wij hopen snel weer de zorg te kunnen bieden die u van ons gewend bent.

Heeft u vragen?

Kijk dan bij: veelgestelde vragen en antwoorden.

Misschien staat uw antwoord daartussen.

Voor andere vragen kunt u mailen naar: corona@beweging3.nl. We proberen uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

Actuele informatie en hulplijnen

De meest actuele informatie over het Coronavirus vindt u op: www.rivm.nl.

Daarnaast zijn er nog andere informatie- en hulplijnen:

De Rode Kruis Hulplijn, 070 4455 888: voor een luisterend oor, advies of extra hulp voor personen die in quarantaine of thuisisolatie zitten;

De ANBO telefoonlijn, 0348 46 66 66, tussen 09.00 en 21.00 uur: voor ouderen die vragen hebben of zich zorgen maken over het coronavirus;

De luisterlijn, 0900 0767, 24 uur per dag voor een luisterend oor.

Het Nationale Zorgnummer, 0900  23 56 780, ma t/m do tussen 09.00 en 13.00 uur. Hulp- en meldlijn van MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg) en Patiëntenfederatie Nederland. Bedoeld voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, mantelzorgers en naasten.

Hoe kunt u ons helpen?

Bent u een zorgprofessional en op dit moment niet aan het werk en voelt u zich geroepen ons te helpen tijdens deze Coronacrisis? Kijk dan op www.werkenbijbeweging3.nl of stuur dan een mail met uw CV naar: helpenindezorg@beweging3.nl of bel/whatsapp met:

Lieveke Meiling via 06 42 53 20 45 (ma, di, woe, do);
Therese Hofmeijer via 06 38 63 28 44 (ma, di, woe, vrij).