Alle informatie over het Coronavirus

Het coronavirus en zorgorganisatie Beweging 3.0

Dagelijks komen er in Nederland nieuwe coronabesmettingen bij. Beweging 3.0 doet er alles aan om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Wij houden ons aan de adviezen en maatregelen van het RIVM en het ministerie van VWS nauwgezet. Daarover  informeren en instrueren we onze medewerkers. Hieronder vindt u belangrijke informatie over wat wij doen in deze situatie, het Coronavirus zelf, de inzet van vrijwilligers en hoe u ons (verder) kunt helpen.

 

Beweging 3.0 heeft een speciale afdeling geopend voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten

Beweging 3.0 heeft een speciale afdeling geopend voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten om de toenemende drukte in de zorg op te kunnen vangen. In woonzorgcentrum De Pol is ruimte gemaakt voor in totaal 34 coronapatiënten. Ziekenhuizen en wijkverpleging uit de regio Eemland kunnen coronapatiënten naar deze afdeling doorverwijzen. Het gaat dan om coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen. Of om coronapatiënten die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook niet thuis kunnen blijven. Lees meer in dit nieuwsbericht.

 

Zorglocaties gesloten voor bezoek

Onze zorglocaties zijn gesloten voor bezoek en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. De regering heeft dit ingrijpende, moeilijke besluit op 19 maart 2020 genomen. Deze landelijke maatregel geldt tot nader order. Wij begrijpen dat het voor bewoners en hun naasten verdrietig en zwaar is dat ze elkaar de komende weken niet fysiek kunnen ontmoeten. Toch is deze maatregel echt noodzakelijk om bewoners en zorgmedewerkers zo goed mogelijk tegen het Coronavirus te beschermen.

Deze maatregel betekent in het kort dat:

• bezoek aan de bewoners van onze zorglocaties niet is toegestaan;
• bewoners van onze zorglocaties niet naar buiten kunnen.

Voor twee situaties maken wij een uitzondering:

• bezoek aan bewoners in de terminale fase;
• een bewoner die een medisch noodzakelijke afspraak in het ziekenhuis heeft.

Familieleden en naasten kunnen hierover afspraken maken met de leidinggevende van de locatie. Voor de twee uitzonderingen geldt altijd dat:

1) de bewoner en/of bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft en

2) de bezoekers zich aan de hygiëneregels houden. Dat wil zeggen:

  • handen wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner,
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • gebruiken van papieren zakdoekjes
  • anderhalve meter afstand houden tot anderen.


Tijdelijk geen inzet van vrijwilligers

Om het bezoek op onze zorglocaties tot een minimum te beperken maken we tijdelijk geen gebruik van vrijwilligers. Wij missen hen en hopen dat deze maatregel niet lang nodig is. Dit geldt niet voor de vrijwilligers van Welzin/Indebuurt033 die geen fysiek contact met cliënten hebben. Zij zijn hard nodig bij de digitale en telefonische ondersteuning.

Er zijn veel maatschappelijke initiatieven en voorbeelden om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren. Bijvoorbeeld bij Indebuurt033. Bekijk hier de intiatieven.

Wat we nog meer doen om verspreiding te voorkomen.

  • naast de gebruikelijke hygiëneregels besteden we extra aandacht aan goed handen wassen, de juiste manier van niezen/snuiten en het gebruik van papieren zakdoekjes;
  • onze medewerkers zijn extra alert op gezondheidsklachten bewoners;
  • zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) nemen tot 1 juni niet deel aan bijeenkomsten met meer dan 20 personen als dit niet relevant is voor de zorg in de praktijk;
  • wij vragen onze zorgmedewerkers geen reizen te maken naar het buitenland;
  • we beperken het aantal interne afspraken in onze organisatie door ze uit te stellen of telefonisch te laten plaatsvinden.

Wijkverpleging verleent tijdelijk de meest noodzakelijk zorg

Onze wijkverpleegkundigen verlenen tijdelijk de meest noodzakelijke zorg aan cliënten. Dit is zorg die verleend moet worden om medische klachten te voorkomen. Denk aan het behandelen van een wond op een arm of been. Of hulp bij het nemen van medicijnen of het toedienen van insuline.

Maatregel helaas nodig voor goede basiszorg

Om iedereen goede basiszorg te kunnen blijven geven is deze voorlopige maatregel helaas nodig. Een aantal van onze medewerkers mag momenteel niet werken. Ze hebben gezondheidsklachten na het bezoeken van risicogebieden of contact gehad met iemand die besmet is met het Coronavirus. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg voor cliënten toe. Daar komt nog bij dat binnenkort een groot aantal Coronapatiënten uit het ziekenhuis weer naar huis gaat. Zij hebben ook noodzakelijke zorg nodig. Wij hopen snel weer de zorg te kunnen bieden die u van ons gewend bent.

Heeft u vragen?

Kijk dan bij: veelgestelde vragen en antwoorden.

Misschien staat uw antwoord daartussen.

Voor andere vragen kunt u mailen naar: corona@beweging3.nl. We proberen uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

Hoe kunt u ons helpen?

Bent u een zorgprofessional en op dit moment niet aan het werk en voelt u zich geroepen ons te helpen tijdens deze Coronacrisis? Kijk dan op www.werkenbijbeweging3.nl of stuur dan een mail met uw CV naar: helpenindezorg@beweging3.nl of bel/whatsapp met:

Lieveke Meiling via 06 42 53 20 45 (ma, di, woe, do);
Therese Hofmeijer via 06 38 63 28 44 (ma, di, woe, vrij).

Mondkapjes over?

Bent u mondhygiënist, tandarts, orthodontist, schilder of nagelstyliste en heeft u nog mondkapjes thuis of op het werk liggen die u niet gebruikt? Lever ze dan bij ons in, zodat onze zorgmedewerkers hun werk beschermd kunnen blijven doen.

Wij zijn op zoek naar FFP 1, FFP 2 en FFP 3 maskers. Het liefst in de originele verpakking, zodat goed te zien is welk type kapje het is. Afgeven kan in de binnentuin van het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt hiervoor aanbellen bij Ste Brandaenstraat 4 te Amersfoort. Is brengen lastig? Dan kunnen wij de mondkapjes ook bij u ophalen. Mail dan naar: corona@beweging3.nl

Alvast bedankt voor uw hulp. Wij waarderen dat enorm!

Actuele informatie en hulplijnen

De meest actuele informatie over het Coronavirus vindt u op: www.rivm.nl.

Daarnaast zijn er nog andere informatie- en hulplijnen:

De Rode Kruis Hulplijn, 070 4455 888: voor een luisterend oor, advies of extra hulp voor personen die in quarantaine of thuisisolatie zitten;

De ANBO telefoonlijn, 0348 46 66 66, tussen 09.00 en 21.00 uur: voor ouderen die vragen hebben of zich zorgen maken over het coronavirus;

De luisterlijn, 0900 0767, 24 uur per dag voor een luisterend oor.

Het Nationale Zorgnummer, 0900  23 56 780, ma t/m do tussen 09.00 en 13.00 uur. Hulp- en meldlijn van MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg) en Patiëntenfederatie Nederland. Bedoeld voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.