Alle informatie over het coronavirus

Het coronavirus en zorgorganisatie Beweging 3.0

Update 28 september

Nieuwe maatregel: preventief dragen mondneusmasker

Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt in een snel tempo. De regio Utrecht is één van de regio’s die door het ministerie van VWS en de veiligheidsregio Utrecht wordt gezien als zorgelijk. We willen er met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten alles aan doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daarom voeren we per direct een nieuwe maatregel in. Wij vragen iedereen die contact heeft met bewoners binnen een afstand van 1,5 meter preventief een mondneusmasker te dragen.

Wat betekent deze maatregel voor bezoekers?

We vragen bezoekers om 1,5 meter afstand te houden tot bewoners. Bezoekers voor wie het noodzakelijk is om binnen een afstand van 1,5 meter contact te hebben met hun naaste, krijgen van ons een speciaal chirurgisch mondneusmaker. Op de locatie wordt aan bezoekers uitgelegd hoe zij het mondneusmasker goed kunnen dragen. Bekijk hier alvast een instructieflyer

Zodra we deze maatregel kunnen stoppen, zullen wij u hierover informeren.

We doen het samen!

Wij zijn blij dat de meeste bezoekers zich goed aan de bezoekregels houden. Maar alleen als iedereen dit doet, kan het coronavirus zoveel mogelijk buiten onze locaties worden gehouden. Daarom vragen wij de bezoekregels te blijven volgen. Bekijk hier een flyer met onze bezoekregels.

Vragen?

Heeft u vragen over onze maatregelen? Mailt u dan naar corona@beweging3.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk, meestal binnen twee dagen.

 

Update 27 september

Vier bewoners besmet op locatie Sint Joseph Achterveld

Op locatie Sint Joseph in Achterveld zijn vier bewoners van één woongroep besmet geraakt met het coronavirus. De in totaal negen bewoners van de woongroep zijn in isolatie. Dit betekent dat de vier besmette bewoners op hun kamer blijven en de overige vijf bewoners van hun kamer af mogen maar op de afdeling blijven. De bewoners worden verzorgd door zorgmedewerkers die beschermingsmiddelen dragen.

Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Bewoners en hun naasten zijn daarover geïnformeerd.

De bewoners van de overige woongroepen van de locatie zijn niet besmet. Zij mogen bezoek blijven ontvangen binnen de geldende bezoek- en hygiëneregels.

De bron van besmetting is nog onbekend en wordt onderzocht.

 

Locatie Lisidunahof in quarantaine

Half september raakten op locatie Lisidunahof zeven bewoners besmet waarvan er tot ons verdriet vier zijn overleden. Ook vier medewerkers raakten besmet. Op Lisdunahof wonen 147 mensen. Op dit moment zijn er op de locatie geen besmettingen meer maar is quarantaine noodzakelijk omdat een medewerker die op meerdere woongroepen heeft gewerkt, positief is getest op het coronavirus. De medewerker is in thuisquarantaine. Door de tijdelijke quarantaine van Lisidunahof willen we besmetting zoveel mogelijk voorkomen en kunnen we bij een nieuwe besmetting de bron herleiden. Zo kunnen we het virus indammen en gericht actie ondernemen bij een mogelijk nieuwe besmetting. Als nieuwe besmettingen uitblijven, kan de quarantainemaatregel weer worden ingetrokken.

Over de besmettingen op locatie Lisidunahof verschenen drie berichten in AD Amersfoort. Helaas staan in de berichten van 23 en 24 september onjuistheden. Er zijn op dit moment geen bewoners meer besmet. Daarnaast wordt de schijn gewekt dat Beweging 3.0 het aantal overledenen ‘verzwijgt’. Dit is onjuist. We wegen zorgvuldig het belang van de privacy van onze bewoners en hun naasten af en zijn terughoudend met het geven van cijfers per locatie als die makkelijk herleidbaar zijn naar individuele personen. Op verzoek delen we met de media het totaal aantal bewoners binnen Beweging 3.0 dat ziek is door of overleden is aan vastgestelde covid-19 (het coronavirus).

 

Update 26 juni

Volgende stap in toelaten bezoek

Wij zijn blij dat minister De Jonge tijdens de persconferentie op 24 juni jl. bekendmaakte dat in het toelaten van bezoek voor verpleeghuizen waar geen coronabesmettingen zijn, een volgende stap genomen kan worden. Beweging 3.0 heeft hier de afgelopen weken al op ingespeeld, waardoor ons beleid goed aansluit op deze verdere versoepeling van de bezoekregeling.

Door afstand te houden geven we elkaar de ruimte

Uiteraard willen wij de volgende stap op een zorgvuldige en veilige manier organiseren. Daarom blijft het belangrijk dat bezoekers zich houden aan de algemene hygiënerichtlijnen en de geldende afspraken.

Bezoek met jonge kinderen of huisdieren is weer toegestaan. Belangrijk blijft hierbij dat geen van de bezoekers gezondheidsklachten heeft. Het dragen van mondmaskers is niet meer nodig. Bezoekers dienen zich vooraf te registreren aan de hand van een registratieformulier welke aanwezig is op iedere locatie, zodat de GGD een contactonderzoek kan starten, mocht er sprake zijn van een besmetting in onze locatie.

We doen het samen!

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het naleven van de bezoekregels zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft. Wij vertrouwen weer graag ieders medewerking.

Wijziging situatie

Wanneer er op de woongroep of afdeling sprake is van een vastgestelde besmetting, dan wordt de bezoekregeling (tijdelijk) aangepast dan wel stopgezet. Bewoners en 1e contactpersonen worden op de hoogte gesteld wanneer het hun woongroep of afdeling betreft.


Update 24 juni

Verdere verruiming bezoekregeling vanaf woensdag 24 juni

Wij zijn blij dat de bezoekregels voor onze locaties vanaf woensdag 24 juni verder mogen worden verruimd. Er is weer meer mogelijk voor bewoners van woongroepen en afdelingen waar geen corona heerst. Alle locaties hebben hard gewerkt aan de voorbereidingen.

Wat verandert er?

Bewoners mogen:

 • weer verschillende personen ontvangen (dit hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn).
 • per bezoekmoment meerdere bezoekers ontvangen.
 • meerdere keren per week bezoek ontvangen
 • zelfstandig of met naasten naar bijvoorbeeld een kapper, winkel of rustig terras. Hierbij doen wij wel het dringende verzoek drukke plekken te vermijden.

Invulling per locatie

De invulling van wat er mogelijk is, wordt bepaald door de locatie. Dit gaat in overleg met de cliëntenraad. Omdat we moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, kan de startdatum van de versoepeling per locatie verschillen.

Aanmelden voor bezoek blijft noodzakelijk

Om de bezoekmomenten veilig regelen blijft het aanmelden van bezoek noodzakelijk.

Informatie voor bewoners en 1e contactpersonen

Bewoners en de 1e  contactpersonen worden per brief geinformeerd over de volgende stap in de versoepeling van de bezoekregeling, met daarbij:

Vrijwilligers weer welkom

Vrijwilligers die grotere activiteiten met bewoners begeleiden zijn weer welkom op de locaties. Ook vrijwilligers die buiten de locatie activiteiten ondernemen of bewoners begeleiden, zoals uitstapjes en artsenbezoek zijn weer welkom. Op voorwaarde dat deze vrijwilligers geen klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus


Update 17 juni 2020

Beweging 3.0 opent quarantaine-unit voor nieuwe bewoners

Beweging 3.0 heeft in verpleeghuis De Lichtenberg deze week een speciale quarantaine-unit geopend voor nieuwe bewoners. Kwetsbare ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en waarvoor een snelle opname van belang is, kunnen hier terecht voordat ze verhuizen naar een vaste woonplek.

Wij willen alle bewoners van onze locaties een prettige en veilige plek bieden. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen, zowel voor huidige als nieuwe bewoners en voor onze medewerkers. Voordat de eventuele verhuizing naar één van onze locaties kan plaatsvinden, wordt bepaald of er een kans is dat een nieuwe bewoner besmet is met het coronavirus. Is er een vorm van risico aanwezig, dan verblijven nieuwe bewoners veertien dagen in quarantaine, voordat ze op een woongroep of afdeling komen wonen. Dat kan thuis of op één van onze locaties in een eenpersoonskamer. Lees meer.

 

Update 12 juni 2020

Verdere versoepeling bezoekregeling per 15 juni

Per 15 juni geldt voor bewoners van woongroepen en afdelingen die niet besmet zijn met het coronavirus een versoepeling van de bezoekregels. We zijn heel blij dat de bewoners van onze locaties weer meer dan één bezoeker mogen ontvangen. Er is door alle locaties hard gewerkt aan de voorbereidingen van deze verdere versoepeling.

Wat verandert er?

Bewoners mogen:

 • meerdere vaste bezoekers op meerdere momenten per week ontvangen.
 • zelfstandig of met naasten, zorgmedewerkers of vrijwilligers een wandeling maken.

Omdat we moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, kan de startdatum van de versoepeling per locatie anders zijn. Ook de invulling van wat er mogelijk is, wordt bepaald door de locatie, in overleg met de cliëntenraad. Bewoners en de 1e contactpersonen worden hierover per brief geïnformeerd

Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk

Om de bezoekmomenten veilig te regelen blijft het aanmelden voorafgaand aan het bezoek noodzakelijk.

De bezoekers dienen zich aan de hygiëneregels houden. Dat wil zeggen:

 • handen wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner,
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • gebruiken van papieren zakdoekjes
 • anderhalve meter afstand houden tot anderen.

De bezoekregels staan in deze twee flyers:

·         Flyer ‘Welkom Terug’

·         Flyer ‘Hygiënerichtlijnen’.

 

Wat we nog meer doen om verspreiding te voorkomen

Naast de gebruikelijke hygiëneregels besteden we extra aandacht aan goed handen wassen, de juiste manier van niezen/snuiten en het gebruik van papieren zakdoekjes;
onze medewerkers zijn extra alert op gezondheidsklachten bewoners;
zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) nemen  niet deel aan bijeenkomsten met meer dan 20 personen als dit niet relevant is voor de zorg in de praktijk;
we beperken het aantal interne afspraken in onze organisatie door ze uit te stellen of telefonisch te laten plaatsvinden.

 

Update 4 juni 2020

Verruiming bezoekregeling vanaf 15 juni a.s.

Vanaf 15 juni mogen bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, weer meer dan één bezoeker ontvangen. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid op  3 juni gezegd in een persconferentie. De brancheorganisatie ActiZ en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso hebben zich hard gemaakt voor deze snellere verruiming van de bezoekregeling.

Wij zijn heel blij met dit positieve bericht en werken er met elkaar naar toe om dit voor onze locaties mogelijk te maken.

 

Update 26 mei 2020

Welkom terug!
We zijn erg blij dat we de eerste stap kunnen zetten in de versoepeling van de bezoekregeling. Volgens de landelijke richtlijn betekent deze eerst stap: één vaste bezoeker per bewoner één uur per week en alleen op locaties die minimaal veertien dagen vrij zijn van een coronabesmetting. Omdat we moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, kan de startdatum per locatie anders zijn.

Aanmelden voor bezoek noodzakelijk

Bewoners en bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden van medebewoners, zorgmedewerkers en andere bezoekers. Daarom kunnen we per locatie een maximaal aantal bezoekers toelaten en plannen we met de vaste bezoekers bezoekmomenten in. Bewoners en hun naasten zijn hierover geïnformeerd.

Belangrijke bezoekregels

Om het risico op besmetting met het coronavirus voor bewoners, bezoekers en zorgmedewerkers zo klein mogelijk te houden, gelden bezoekregels. We vragen bezoekers om zich strikt aan deze regels te houden.

We begrijpen heel goed dat de regels soms best lastig kunnen zijn. Maar ze zijn nodig. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het naleven van de bezoekregels zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk blijft. Alleen samen houden we het coronavirus buiten de deuren van onze locaties.

Inzet vrijwilligers

Nu de bezoekmaatregelen voor verpleeghuizen landelijk worden versoepeld, kunnen de locaties van Beweging 3.0 een begin maken met het weer inzetten van de vaste vrijwilligers. Dit gebeurt in fases volgens de landelijke richtlijn en maatregelen van het RIVM. Een belangrijke voorwaarde is dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben, zoals koorts, hoesten en/of neusverkouden en niet tot een risicogroep behoren. We zijn blij dat we onze vrijwilligers binnenkort weer kunnen verwelkomen op de locaties.

 

Update 20 mei

We zijn erg blij met de aankondiging van de regering op 19 mei 2020 dat we de bezoekregeling voor verpleeghuizen en woonzorglocaties kunnen versoepelen nu het aantal besmettingen afneemt. Stap voor stap mogen we meer ruimte bieden voor bezoek aan onze locaties.

Eén vaste bezoeker per bewoner

Op dit moment bereiden we ons voor om zo snel mogelijk weer beperkt bezoek toe te laten. Volgens de landelijke richtlijn betekent deze eerst stap: één vaste bezoeker per bewoner en alleen daar waar bewoners niet besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus.

Voorbereiding

De versoepeling van de bezoekregeling vraagt voorbereiding zodat we aan alle voorwaarden voldoen. Zo moeten we er onder meer voor zorgen dat bewoners en bezoekers 1,5 meter afstand houden van medebewoners, zorgmedewerkers en andere bezoekers. Per locatie moeten we bepalen hoeveel bezoekers we dagelijks kunnen toelaten en hoe we ervoor zorgen dat we besmetting ook tijdens de versoepeling zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Bewoners en naasten informeren wij persoonlijk over de bezoekersregeling en wat die voor hen betekent.

 

Hoe is de situatie bij Beweging 3.0?

Beweging 3.0 krijgt regelmatig vragen over het welzijn van de bewoners van onze locaties. Niet alleen van naasten maar ook van mensen die zich verbonden voelen met de locaties van Beweging 3.0 en de media. Wij begrijpen deze bezorgdheid goed.

Een bewoner die besmet is of zou kunnen zijn, wordt apart op de eigen kamer verzorgd. Als dat niet mogelijk is, wordt uit voorzorg de hele woongroep of afdeling geïsoleerd. Op deze woongroep of afdeling verblijven één of meerdere bewoners die besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus. De zorgmedewerkers dragen in deze situatie altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen en een schort.

Om de privacy van bewoners, cliënten en medewerkers te waarborgen geven we op onze website geen informatie over op welke locatie(s) bewoners besmet of verdacht zijn. Naasten van bewoners die besmet zijn of kunnen zijn, brengen we persoonlijk op de hoogte. Heeft u vragen over uw naaste, dan kunt u contact opnemen met de eerstverantwoordelijke verzorgende.

Wij beseffen dat deze crisistijd en de maatregelen vanuit de overheid emotioneel heel zwaar zijn. Voor de bewoners, cliënten, hun naasten, inwoners en voor onze medewerkers. Onze medewerkers doen hun uiterste best om bewoners te helpen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Wij hopen van harte dat deze maatregelen binnenkort niet meer nodig zijn.

Maatregelen Coronavirus

Nieuwe maatregel per 28 september: preventief dragen mondneusmasker

Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt in een snel tempo. De regio Utrecht is één van de regio’s die door het ministerie van VWS en de veiligheidsregio Utrecht wordt gezien als zorgelijk. We willen er met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten alles aan doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daarom voeren we per direct een nieuwe maatregel in. Wij vragen iedereen die contact heeft met bewoners binnen een afstand van 1,5 meter preventief een mondneusmasker te dragen.

Wat betekent deze maatregel voor bezoekers?

We vragen bezoekers om 1,5 meter afstand te houden tot bewoners. Bezoekers voor wie het noodzakelijk is om binnen een afstand van 1,5 meter contact te hebben met hun naaste, krijgen van ons een speciaal chirurgisch mondneusmaker. Op de locatie wordt aan bezoekers uitgelegd hoe zij het mondneusmasker goed kunnen dragen. Bekijk hier alvast een instructieflyer

Zodra we deze maatregel kunnen stoppen, zullen wij u hierover informeren.

Overige hygiëneregels:

 • handen wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • gebruiken van papieren zakdoekjes
 • anderhalve meter afstand houden tot anderen.

  Daarnaast vragen we alle bezoekers van een zorglocatie zich te registreren bij binnenkomst. Zodat de GGD een contactonderzoek kan starten, indien iemand op de locatie besmet raakt.

Wat we nog meer doen om verspreiding te voorkomen:

Naast de gebruikelijke hygiëneregels besteden we extra aandacht aan goed handen wassen, de juiste manier van niezen/snuiten en het gebruik van papieren zakdoekjes;

 • Onze medewerkers zijn extra alert op gezondheidsklachten bewoners;
 • Zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) nemen niet deel aan bijeenkomsten met meer dan 20 personen als dit niet relevant is voor de zorg in de praktijk;
 • We beperken het aantal interne afspraken in onze organisatie door ze uit te stellen of telefonisch te laten plaatsvinden.
 • We werken met 1,5 meter hosts.
  Bij locatie St. Elisabeth, de Lichtenberg Woonzorgcentrum en Verpleeghuis, ’t Hamersveld en de Pol zijn we gestart met de inzet van 1.5 meter hosts. Gastvrouwen en -heren die bezoekers op onze zorglocaties ontvangen en ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn over de coronaregels. Zo kan het bezoek goed en veilig verlopen.

Speciale afdeling voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten

Beweging 3.0 heeft begin april een speciale afdeling geopend voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten om de toenemende drukte in de zorg op te kunnen vangen. In woonzorgcentrum De Pol is ruimte gemaakt voor in totaal 34 coronapatiënten. Ziekenhuizen en wijkverpleging uit de regio Eemland kunnen coronapatiënten naar deze afdeling doorverwijzen. Het gaat dan om coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen. Of om coronapatiënten die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook niet thuis kunnen blijven. Lees meer in dit nieuwsbericht.

 

Heeft u vragen?

Kijk dan bij: veelgestelde vragen en antwoorden.

Misschien staat uw antwoord daartussen.

Voor andere vragen kunt u mailen naar: corona@beweging3.nl. We proberen uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

Actuele informatie en hulplijnen

De meest actuele informatie over het Coronavirus vindt u op: www.rivm.nl.

Daarnaast zijn er nog andere informatie- en hulplijnen:

De Rode Kruis Hulplijn, 070 4455 888: voor een luisterend oor, advies of extra hulp voor personen die in quarantaine of thuisisolatie zitten;

De ANBO telefoonlijn, 0348 46 66 66, tussen 09.00 en 21.00 uur: voor ouderen die vragen hebben of zich zorgen maken over het coronavirus;

De luisterlijn, 0900 0767, 24 uur per dag voor een luisterend oor.

Het Nationale Zorgnummer, 0900  23 56 780, ma t/m do tussen 09.00 en 13.00 uur.
Hulp- en meldlijn van MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg) en Patiëntenfederatie Nederland. Bedoeld voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, mantelzorgers en naasten.

Hoe kunt u ons helpen?

Bent u een zorgprofessional en op dit moment niet aan het werk en voelt u zich geroepen ons te helpen tijdens deze Coronacrisis? Kijk dan op www.werkenbijbeweging3.nl of stuur dan een mail met uw CV naar: helpenindezorg@beweging3.nl of bel/whatsapp met:

Lieveke Meiling via 06 42 53 20 45 (ma, di, woe, do);
Therese Hofmeijer via 06 38 63 28 44 (ma, di, woe, vrij).