Veel gestelde vragen coronamaatregelen

Veelgestelde vragen over onze maatregelen

1.       Wie  heeft het besluit genomen zorglocaties te sluiten voor bezoek?

Dit besluit is genomen door het kabinet. Zij hebben dit besloten op basis van adviezen van experts en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties en vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen.

2.       Waarom is het besluit genomen?

Het Coronavirus verspreidt zich snel over de wereld; ook in Nederland. Het besluit is genomen om de kwetsbare ouderen die hier wonen zo goed mogelijk te beschermen. Maar ook onze medewerkers. Want als veel medewerkers tegelijk ziek worden, zijn er te weinig zorgverleners om onze bewoners te verzorgen.

3.       Hoe lang gelden de genomen maatregelen?

De genomen maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april en mogelijk langer.

4.      Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

Dat is helaas niet mogelijk. In en uit- en uitgaan van het woonzorgcentrum of verpleeghuis willen wij zoveel mogelijk vermijden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en dat is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

5.       Mogen familie of naasten een bewoner meenemen naar huis?

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

6.       Mogen pakketjes, bloemen of kaarten voor bewoners nog worden afgeleverd?

Ja, dat mag. Als deze worden afgeleverd bij de receptie.

7.       Mogen familie of naasten spullen brengen naar de locatie van de bewoner?

Dit is afhankelijk van de locatie, maar meestal is dat mogelijk. Het is wel noodzakelijk voor aflevering contact op te nemen met de betreffende afdeling. De spullen moeten in een afgesloten tas – voorzien van naam bewoner, afdeling en kamernummer – worden afgegeven of in de ‘sluis’ worden gezet. De verpleegkundigen brengen het vervolgens naar de bewoner.

Het afleveren van goederen is in elk geval toegestaan voor de locaties De Lichtenberg, St Jozef Nijkerk, De Pol, ‘t Hamersveld, Nijenstede en St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis.

8.       Hoe zorgt Beweging 3.0 ervoor dat cliënten op andere manieren contact kunnen houden met naasten en familie?

Via telefoon of bijvoorbeeld beeldschermbellen. We houden u op de hoogte van mogelijke andere initiatieven.

9.       Kunnen aanwonenden, mantelzorgers, familie en anderen nog op locatie eten?

De regering heeft met ingang van 19 maart 2020 besloten dat zorglocaties zijn gesloten voor bezoek en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Het is daarom niet toegestaan voor mensen van buitenaf om bij ons te komen eten. Daarnaast mag in onze restaurants ook tijdelijk niet in groepen gegeten worden. In de kleinschalige huiskamers eten bewoners wel gezamenlijk, met anderhalve meter afstand tussen de tafelgenoten. Ook kunnen bewoners op hun eigen kamer de maaltijd nuttigen. Voor cliënten thuis is het mogelijk maaltijden te bestellen via Leef3.nu.

10.   Is de dagbesteding en -behandeling nog geopend?

De dagbesteding en – behandeling zijn gesloten. Tevens zijn alle andere evenementen en activiteiten afgelast.

11.   Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor bezoek van een bewoner die in de terminale fase is?

Mensen die op korte termijn overlijden kunnen wel bezoek ontvangen. Wij vragen familieleden en naasten hierover afspraken te maken met de leidinggevende van de locatie. Hier geldt altijd de voorwaarde dat de bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft en zich aan de hygiëneregels houdt.

12.  Is het mogelijk een partner bij een bewoner te laten inwonen?

Niet alle locaties van Beweging 3.0 zijn er op ingericht om ook een partner van een bewoner bij ons te laten wonen. Indien dit een wens is, kan dit besproken worden met de cliëntadviseur en zal vervolgens bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

13. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij de zorginstellingen van Beweging 3.0?

Ja, dit is mogelijk

14. Hoe worden familieleden of naasten van bewoners geïnformeerd over nieuw genomen maatregelen van Beweging 3.0?

De eerste contactpersonen worden duidelijk geïnformeerd over de zaken die vanwege de coronamaatregelen anders gaan. Dit doen wij per brief of via een speciale nieuwsbrief.
Daarnaast zorgen wij er voor dat de informatie op de coronapagina op onze website up-to-date is en plaatsen updates op onze social mediakanalen: Facebook , Twitter, Instagram en LinkedIn.

15. Mag ik een kaart naar een bewoner sturen?

Ja, dat mag. Kaarten, brieven en knutselwerkjes bewaren we 24 uur zodat we zoveel mogelijk voorkomen dat het virus zich via de post verspreidt. Na 24 uur zorgen we er natuurlijk voor dat bewoners snel hun post krijgen. We weten dat de kans klein is dat het virus op poststukken zit maar ook dit kleine risico willen we inperken.

16.  Mag ik bloemen naar een bewoner sturen?

Ja, dat mag. Verstuur deze dan graag in een papieren verpakking. Bloemen zijn vaak verpakt in cellofaan. Op cellofaan kan het virus langer overleven. Beter is om de bloemen te verpakken in papier. Als u bloemen laat bezorgen, vraag de bloemist dan om de bloemen te verpakken in papier.

17. Mag ik zelf klaargemaakt eten en drinken naar een bewoner sturen?

Hoe goed bedoeld ook, we kunnen geen eten en drinken aannemen en uitdelen dat thuis is bereid. De kans op besmetting met het coronavirus en andere virussen, zoals het norovirus, is te groot. We doen er zo alles aan om de risico’s te beperken voor de kwetsbare mensen die bij ons in zorg zijn.

Waar kan ik terecht met een andere vraag?

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet op onze website kunt vinden? Mail dan naar corona@beweging3.nl.