Veelgestelde vragen coronamaatregelen

Veelgestelde vragen over onze maatregelen

Vaccinatie tegen het coronavirus

Wij kijken er met z’n allen naar uit om weer ‘gewoon’ te kunnen leven. Zonder alle maatregelen en aanpassingen die we door het coronavirus hebben moeten doen. De ontwikkelingen rond het vaccineren volgen wij natuurlijk daarom op de voet. Wij staan in nauw contact met de betrokken instanties, waaronder onze brancheorganisatie ActiZ, het RIVM en de GGD.

Stand van zaken
Zoals minister Hugo de Jonge al vertelde tijdens de persconferentie, is het plan dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste groep in januari een oproep voor vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Een belangrijke voorwaarde is dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dit vaccin eind december heeft goedgekeurd.

Priklocaties
De GGD zal deze vaccinaties tegen het coronavirus coördineren en uitvoeren op circa 30 priklocaties, verspreid over het land.

Inenten van bewoners
Het is de bedoeling om ook in januari te starten met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, dus ook van onze locaties. Dat zal in de eigen woonomgeving van de bewoners plaatsvinden.

Communicatie
Het RIVM en het ministerie van VWS zijn bezig met het ontwikkelen van materialen en een campagne over de vaccinaties. ActiZ wil ervoor zorgen dat deze communicatiemiddelen goed aansluiten op wat nodig is om bewoners, naasten en medewerkers te informeren.

Veelgestelde vragen over onze locaties

Mag ik op bezoek komen op een van de locaties?

Ja dit mag, mits u zich houdt aan de hygiëneregels, geen gezondheidsklachten heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus en u registreert bij binnenkomst.

Bewoners mogen:

  • Maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen
  • zelfstandig of met naasten, zorgmedewerkers of vrijwilligers een wandeling maken.

 

Welke hygiënemaatregelen gelden er tijdens het bezoek?

De bezoekers dienen zich aan de hygiëneregels houden. Dat wil zeggen:

  • handen wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner
  • Een mondkapje dragen
  • anderhalve meter afstand houden tot anderen
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • gebruiken van papieren zakdoekjes

 

Moet ik een mondkapje dragen tijdens het bezoek?

Per 1 december 2020  is het verplicht om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. Wij vragen bezoekers aan onze locaties om in de gemeenschappelijke ruimten een mondkapje te dragen. Het mondkapje neemt u zelf mee. Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden tot uw naaste, medebewoners en medewerkers. Is het noodzakelijk om contact te hebben met uw naaste binnen een afstand van 1,5 meter? Overleg dit met een van onze zorgmedewerkers. U krijgt dan een speciaal chirurgisch mondneusmaker. De zorgmedewerker zal u uitleggen hoe u het chirurgisch mondneusmasker moet gebruiken.

Bekijk hier alvast een instructieflyer voor gebruik mondneusmasker

Bekijk hier de flyer met onze bezoekregels

 

Moet ik mij registreren bij binnenkomst?

Ja, bij de ingang van onze locaties liggen registratielijsten. Mocht iemand op de zorglocatie besmet raken met het coronavirus dan kan de GGD een contactonderzoek instellen.

 

Ik ben in quarantaine maar heb op de vijfde dag een test gedaan. Deze is negatief. Mag ik dan weer naar de dagbehandeling of dagbesteding?

Is de uitslag negatief?
Dan mag u uit quarantaine, maar moet u nog alert zijn op klachten. Omdat na de test toch nog kans bestaat dat de persoon ziek wordt, verzoeken we cliënten die gebruik maken van onze dagbesteding gedurende tien dagen niet op locatie te komen.

Daarmee volgen we het advies op dat door het RIVM is uitgebracht. Het RIVM geeft aan dat contact met kwetsbare personen gedurende deze 10 dagen moet worden vermeden. Dit omdat de gevolgen groot kunnen zijn als cliënten alsnog ziek worden tijdens de quarantaineperiode en onbeschermd contact hebben met andere cliënten of medewerkers. Twee dagen voordat de klachten beginnen kan iemand immers al besmettelijk zijn.

Is de testuitslag positief?
Dan moet u thuis blijven tot u geen klachten meer heeft.

 

 

Mogen bewoners het verpleeghuis uit voor een wandeling?

Ja ditt mag.  Is er sprake van een coronabesmetting op een locatie, dan kan het zijn dat er andere afspraken gelden. Heeft u hierover  vragen dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie.

 

Mogen vrijwilligers zorglocaties weer bezoeken?

Ja dat mag. Een belangrijke voorwaarde is dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben, zoals koorts, hoesten en/of neusverkouden en niet tot een risicogroep behoren. We zijn blij dat we onze vrijwilligers weer mogen  verwelkomen op de locaties.

 

Welke maatregelen worden er genomen zodra een bewoner besmet blijkt met het coronavirus?

Een bewoner die besmet is of zou kunnen zijn, wordt apart op de eigen kamer verzorgd. Als dat niet mogelijk is, wordt uit voorzorg de hele woongroep of afdeling geïsoleerd. Op deze woongroep of afdeling verblijven één of meerdere bewoners die besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus. De zorgmedewerkers dragen in deze situatie altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen en een schort.

Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Bewoners en hun naasten worden daarover geïnformeerd.

 

Kunnen aanwonenden, mantelzorgers, familie en anderen nog op locatie eten?

In onze restaurants mag tijdelijk niet in groepen gegeten worden. In de kleinschalige huiskamers eten bewoners wel gezamenlijk, met anderhalve meter afstand tussen de tafelgenoten. Ook kunnen bewoners op hun eigen kamer de maaltijd nuttigen. Voor cliënten thuis is het mogelijk maaltijden te bestellen via Leef3.nu.

 

Is de dagbesteding en -behandeling nog geopend?

De dagbesteding en – behandeling zijn open.

 

Welke regels gelden voor bezoek aan een bewoner die in de terminale fase is?

Mensen die op korte termijn overlijden kunnen  bezoek ontvangen. Hier geldt dat de er maximaal twee bezoekers tegelijk op bezoek mogen komen. Voorwaarde is wel dat bezoekers geen koorts en/of luchtwegklachten hebben en zich aan de hygiëneregels houden.

 

Is het mogelijk een partner bij een bewoner te laten inwonen?

Niet alle locaties van Beweging 3.0 zijn er op ingericht om ook een partner van een bewoner bij ons te laten wonen. Indien dit een wens is, kan dit besproken worden met de cliëntadviseur en zal vervolgens bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

 

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij de zorginstellingen van Beweging 3.0?

Ja, dit is mogelijk

 

Hoe worden familieleden of naasten van bewoners geïnformeerd over nieuw genomen maatregelen van Beweging 3.0?

De eerste contactpersonen worden duidelijk geïnformeerd over de zaken die vanwege de coronamaatregelen anders gaan. Dit doen wij per brief of via een speciale nieuwsbrief. Daarnaast zorgen wij er voor dat de informatie op de coronapagina op onze website up-to-date is en plaatsen updates op onze social mediakanalen: Facebook , Twitter, Instagram en LinkedIn.

 

Veelgestelde vragen over onze wijkverpleging

Wat moet ik als cliënt thuis doen bij corona gerelateerde klachten?

Heeft u of een huisgenoot (milde) corona gerelateerde klachten? Dan verzoeken wij u ons telefonisch te informeren. U blijft thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zullen dan bij u thuis tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen totdat de testuitslag bekend is. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

 

Wat zijn de maatregelen als ik als cliënt thuis positief ben getest op Covid-19?

Heeft u een positieve testuitslag ontvangen? Dan blijft u thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen.

Onze medewerkers blijven tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

Neemt het aantal positief geteste cliënten sterk toe? Dan scheiden we de zorg voor deze cliënten van onze reguliere zorg om verdere besmettingen te voorkomen.

 

Wat als een medewerker die bij me thuis is geweest corona gerelateerde klachten heeft of een positieve testuitslag?

Medewerkers van Beweging 3.0 met corona gerelateerde klachten blijven thuis en worden getest. Dat geldt ook als een van hun huisgenoten klachten heeft. Is de uitslag positief? Dan worden alle cliënten geïnformeerd die door de medewerker maximaal 48 uur voor de eerste klachten verschenen zijn bezocht. Daarin volgen wij het beleid van de RIVM. De tijdsduur en het soort contact is mede bepalend voor welke adviezen worden opgevolgd. Medewerkers blijven thuis tot tenminste zeven dagen na aanvang van de klachten én als de medewerker minimaal 24 uur geen koorts en 48 uur geen symptomen meer heeft.

 

Wat moet ik als cliënt thuis doen bij corona gerelateerde klachten?

Heeft u of een huisgenoot (milde) corona gerelateerde klachten of bent u in nauw contact geweest met een besmet persoon? Dan verzoeken wij u ons telefonisch te informeren. U blijft thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zullen dan bij u thuis tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen totdat de testuitslag bekend is. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

 

Mag ik uit quarantaine als ik voor het einde van de tien dagen quarantaine een negatieve testuitslag ontvang?

Per 1 december kunnen mensen in quarantaine na dag vijf getest worden. Is de testuitslag negatief, dan mag u uit quarantaine. Blijft u wel alert op klachten. Omdat er alsnog kans is dat u binnen de eerder gestelde quarantaine termijn ziek wordt, blijven onze medewerkers gedurende tien dagen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

 

Wat zijn de maatregelen als ik als cliënt thuis positief ben getest op Covid-19?

Heeft u een positieve testuitslag ontvangen? Dan blijft u thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers blijven tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

Neemt het aantal positief geteste cliënten sterk toe? Dan scheiden we de zorg voor deze cliënten van onze reguliere zorg om verdere besmettingen te voorkomen.

Wat als een medewerker die bij me thuis is geweest corona gerelateerde klachten heeft of een positieve testuitslag?
Medewerkers van Beweging 3.0 met corona gerelateerde klachten blijven thuis en worden getest. Dat geldt ook als een van hun huisgenoten klachten heeft. Is de uitslag positief? Dan worden alle cliënten geïnformeerd die door de medewerker maximaal 48 uur voor de eerste klachten verschenen zijnbezocht. Daarin volgen wij het beleid van de RIVM. De tijdsduur en het soort contact is mede bepalend voor welke adviezen worden opgevolgd. Medewerkers blijven thuis tot tenminste zeven dagen na aanvang van de klachten én als de medewerker minimaal 24 uur geen koorts en 48 uur geen symptomen meer heeft. Als medewerkers in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, dan blijven zij gedurende tien dagen thuis.

 

Waar kan ik terecht met een andere vraag?

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet op onze website kunt vinden? Mail dan naar corona@beweging3.nl.