Wijkverpleging aanvragen

Voor uw wijkverpleging - verzorging of verpleging - hebt u een positieve indicatie nodig. Om u te helpen bij het aanvragen van een indicatie en het regelen van de zorg, kunt u een beroep doen op onze hbo-verpleegkundigen bij u in de wijk.

Ook ons Klant Contact Centrum kan u informatie geven en regelen dat u in contact komt met onze verpleegkundige voor een indicatie. Telefoon 033-469 20 20.

De verpleegkundige van Beweging 3.0 inventariseert samen met u de zorgbehoefte  en regelt vervolgens uw indicatie.  Mocht u naast zorg andere hulp of ondersteuning nodig hebben, dan regelt zij dit via het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont.

Vervolgens neemt een wijkverpleegkundige van Beweging 3.0 contact met u op om de zorgmomenten af te stemmen en de zorg te starten.

Kosten
De kosten van verpleging en verzorging worden betaald vanuit uw basisziektekostenverzekering.

Ons telefoonnummer (033) 469 20 20