Onze verantwoording

Beweging 3.0 is de zorgorganisatie voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke zorg en dienstverlening en welzijn in de regio Eemland. 

Jaarverslagen

Om u inzicht te geven in het reilen en zeilen van Beweging 3.0, kunt u hieronder de  jaardocumenten van de afgelopen jaren downloaden. Net als in 2013 is dit over 2014 gesplitst in een digitaal jaarverslag en een jaardocument 2014, waarin wij meer inhoudelijk ingaan op de structuur van onze organisatie, het (financiële) beleid, de bedrijfsvoering en het toekomstbeeld.